Novoroční koncert 2015

Volný čas, Hudba, Pro děti

Ve středu 7.ledna 2015 od 19:00 pořádá Spolek břevnovských živnostníků
v Břevnovském klášteře v Bazilice sv.Markéty již druhý rok Novoroční koncert.

Vystoupí pěvecký a flétnový sbor základní školy Marjánka,
na varhany zahraje Marek Čihař a na trubku Josef Zámečník.
Závěrem koncertu uslyšíte improvizaci s komentovanou ukázkou skladatelského postupu na varhany od Marka Čihaře.

Vstupenky v ceně 120,- Kč již v prodeji:
Krejčovství Ála Lacinová, Bělohorská 90, Praha 6-Břevnov
Nebo elektronicky na
www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

Výtěžek je věnován na podporu pěveckého a flétnového sboru základní školy Marjánka.

Účinkují

Pěvecký a flétnový sbor základní školy Marjánka, 
varhany Marek Čihař,trubka Josef Zámečník.

Termíny