ADVENTNÍ KONCERT V GARÁŽI

Hudba

Komorní smíšený pěvecký sbor Krkonošské Collegium Musicum z Trutnova a soubor viol da gamba Consortvs F:A:G:V:S: při ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři dobovými nástroji navodí adventní atmosféru doby barokního skladatele V. A. Michny z Otradovic v prostředí naprosto neautentickém, ale akusticky lákavém.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny