STŘÍPKY K POZNÁNÍ MINULOSTI ÚSTECKÝCH CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška PhDr. Hany F. Teryngerové (NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem) o nemovitých kulturních památkách (klášter Hradiště a kostel sv. Floriána) ve světle posledních archeologických výzkumů. Vstup volný

Termíny