Adventní jarmak

Volný čas
Řemeslný jarmark, prodej adventních dekorací, vánočních ozdob, ukázka paličkování ze Staré Turé aj. Nádvoří Panského dvora v Kunovicích.

Termíny