Živý betlém v zoo

Volný čas
...průvod betlémských postav, biblická scénka mezi zvířaty, účinkují žáci LDO ZUŠ Hodonín v režii Matěje Mužíka.

Termíny