Adventní koncert Hodonínského smyčcového kvarteta

Volný čas
V krásných prostorách Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Stamice a koledy. V programu vystoupí i zpěvačky Smíšeného pěveckého sboru města Hodonína Dagmar Kučerová a Marie Stehlíková.

Termíny