Ten vánoční čas...

Volný čas
Vánoční hra Živý betlém. Literárně dramatické pásmo o narození Ježíše Krista je doplněno lidovými koledami.

Termíny