pracovní dovednosti: vánoční vazby

Volný čas
vezměte si svíčky, stuhy, zeleň atd.

Termíny