Vánoční tvořivá besídka pro rodiče s dětmi

Volný čas
v zasedací místnosti v prostorách zázemí Stadionu v Kyjově (tj. v patře nad halou na basketbal). Děti s pomocí rodičů si vytvoří voňavá glycerínová mýdla (ty si vkusně zabalí jako vánoční dárek) a „crackers“ (tradiční prvek anglických Vánoc). Součástí besídky bude vystoupení dětí, které navštěvují kurz Hrátky s angličtinou, poslech vánočních koled, zpívání a vykreslování obrázků s vánoční tématikou. Občerstvení: vlastní. Besídky je možné se zúčastnit i bez tvoření, pouze za vstupné.

Termíny