Tradiční zpívání u vánočního stromu v Boršově

Volný čas
u školy pro sluchově postižené.

Termíny