Benefiční koncert na podporu České nemocnice v Ugandě

Volný čas
v KD – vystoupí děti ze ZŠ Žarošice, dětský soubor Nenkovjánek, divadelní soubor Ždánice s představením pohádky Princezna ze Mlejna. Připravena bude výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Žarošice, perníčky, keramika, med.

Termíny