Vánoční zpívání u stromku

Volný čas
v areálu u školy vystoupí děti z MŠ, žáci ZŠ, ženský sbor a mužský pěvecký sbor.

Termíny