Zpívání u vánočního stromu před radnicí

Volný čas
se smíšeným pěveckým sborem Harmonie.

Termíny