Živý Betlém u kostela

Volný čas
v programu vystoupí Dětský slovácký krúžek Púpavěnka, děti z místní MŠ a klubu maminek, místní smíšený pěvecký sbor. Na zahřátí bude svařák i čaj.

Termíny