Vánoční trh výrobků dětí a rodičů z lesní školky

Volný čas
trh budou opět doprovázet živé ovečky.

Termíny