Tvořivost zdravotně postižených občanů Kyjovska

Volný čas
prodejní výstavu pořádá Město Kyjov a Svaz tělesně postižených v ČR, p. s, okresní organizace Hodonín. Vernisáž výstavy se uskuteční 4.12. (ČT) v 16:00 h.

Termíny