Láska založená na dvojnosti a Láska pramenící z dosažení stavu buddhovství

Volný čas
přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.

Termíny