Novoroční čtyřlístek „Okolo Vřesovic“

Volný čas
12. ročník turistického pochodu pořádá KČT, odbor Vřesovice. Prezence 13:00–14:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, trasy 5 a 7 km povedou ulicemi Vřesovic a blízkým okolím, cíl v hostinci Ozdravovna U Sirotků do 17:00 h. Zúčastni se turistického pochodu „Okolo Vřesovic“ a vykonej čtyři novoroční dobré skutky (jdi na Nový rok na výlet, pozvi někoho ze svého okolí, poznej kus přírody, přispěj potřebným – částkou od 30 Kč a výše na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany). Vykonáš-li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli výletu vkusný odznak „novoroční čtyřlístek“, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře. Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–2016“. Další podrobnosti jsou v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Srdečně zve KČT Vřesovice.

Termíny