Přednášky o historii a původu kultury a civilizace v obcích Mikroregionu Nový Dvůr

Volný čas
(PO–ČT) v 10:00 h pro školy, v 17:00 h pro veřejnost – Kdo byli naši předkové? Kdo spal v mém pokojíčku přede mnou? Kdo přede mnou oral mé úrodné pole? Kdo pil naši vodu? Kdo tu byl před námi a odkud vlastně pocházíme? Pohled na archeologii Mikroregionu Nový Dvůr jiným pohledem. Projděte se s námi historií, která utvářela náš kraj a naše osudy. Uvidíte a dozvíte se věci, které vám pomohou k pochopení toho, kdo jsme a kam směřujeme. Přednáška Andrey Koucké (FF MU) o historii a původu osídlení v Mikroregionu Nový Dvůr v rámci archeologického projektu Mikroregionu Nový Dvůr. 8.12. (PO) v Ratíškovicích v knihovně; 9.12. (ÚT) v Miloticích v knihovně; 10.12. (ST) ve Vacenovicích v KD; 11.12. (ČT) ve Svatobořicích-Mistříně v sále KD.

Termíny