To býval advent

Kurzy, vzdělání, konference

Výbor Klubu přátel historického Pelhřimova ve spolupráci s Městskou knihovnou Pelhřimov zve nejen své členy, ale i ostatní občany se zájmem o historii, na přednášku doc. PhDr. Lydie Petráňové CSc. s názvem To býval advent o zvycích a tradicích v této předvánoční době, jejich změnách a rozdílech v různých regionech. L. Petráňová patří mezi nejvýznamnější odborníky v českém i evropském měřítku při výzkumu dějin hmotné kultury, dějin stravování a problematiky zvyků a tradic venkovského lidu. Přednáška se koná ve středu 3. prosince od 17.00 hodin v hudebním oddělení knihovny. Součástí tohoto setkání bude i valná hromada Klubu přátel historického Pelhřimova, kde bude veřejnosti přednesena zpráva o činnosti klubu.

Termíny