Kazatelské umění Ondřeje Františka Jakuba de Waldta (1683–1752)

Volný čas
O barokním kazateli, rodákovi z Písku, jehož matka pocházela ze Sušice, bude mluvit doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. Docentka Janečková působí na Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Termíny