CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ

Výstava, Volný čas

Od zrnícka k bochníku: Výstavu, věnující se chlebu a lidské práci, která s jeho přípravou souvisí, připravili
kolegové z Vlastivědného muzea v Šumperku. Návštěvníci se prostřednictvím předmětů, textů a fotografií obeznámí s tím, jakým způsobem dříve lidé obdělávali půdu a s nástroji, které jim při tom pomáhaly. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet
mletí zrna a další hravě naučné činnosti. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 17 hodin.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny