Chci, abych chtěla žít

Divadlo, Volný čas

Autorská inscenace věnovaná české spisovatelce Haně Andronikové. Její báseň v próze, autobiografický román „Nebe nemá dno“, oceněný Cenou čtenářů Magnesia Litera, se stal inspirací a základní linkou ryze ženského projektu.

Inscenace se pokouší divákům připomenout existenci Hanina výjimečného díla, jež vnáší niterné, smělé, rezonující svědectví: Kde začínají a kde končí naše možnosti a schopnosti? Jak se i bolestná zkušenost může stát mystickou? Jak se mohou strach a nejistota přerodit v radost a hravou bezstarostnost? Lze přijmout bez výhrad možnost vlastního konce?

Pět hereček v osobitém zpracování tématu původního literárního díla obnažuje sobě i divákům příležitost se dále ptát: zda se v naší extrémně zrychlené současnosti ještě dokážeme zastavit, najít sílu ubránit svůj odlišný pohled na věc a nenechat se ovlivnit vnějším světem, zdali umíme naslouchat vnitřnímu hlasu a nechat se jím vést...

Na samém počátku inscenace byla představa scénického čtení pro pět žen ...postupně se začalo prolínat s hereckými, tanečními a hudebními výstupy. Představení v sobě propojuje prvky herectví, zpěvu, hudby, tanečních technik Východu i Západu (indický klasický tanec kathak, moderní výrazový tanec) a videoprojekce.

Zvláštní poděkování patří paní Evě Riesslerové za poskytnutí autorských práv.

Účinkují

Námět: I. Hessová

Režie: kolektiv

Účinkují: Ivana Hessová, Alena Štréblová, Andrea Marečková, Anežka Hessová, Božena Nesvačilová.

Termíny