Od Inků k ostrovům muškátových oříšků

Volný čas, Turistika

Kdo by tvrdil, že by ho nelákaly daleké a exotické země, buď lže, nebo není zcela při smyslech. Bohužel jen malému procentu lidstva je ale umožněno si odvěkou touhu snad každého jedince vyplnit. A kdo tuto možnost má, jistě ji využije. Svědčí o tom stovky knih, filmů a článků. Všichni cestovatelé cestují za poznáním. Někteří z nich by byli nejspokojenější, kdyby to byli právě oni, kdo jako první vstoupí na určité místo naší zeměkoule. Tedy objevitelé. Bohužel, ve 21. století tato místa prakticky vymizela a tak dnešním cestovatelům nezbývá už nic jiného, než se smířit se skutečností, že prostě už první být nemohou. Tak jsem pojal své cesty i já. Vždy omezen finančními prostředky a také částečně jazykovou vybaveností jsem se od svého jinošského mládí vydával na cesty tak daleko, kam mi to společnost jen dovolila. Nejdříve koncem 60 let na bicyklu po zemích socialistického tábora, později pak, po dosažení svobody vymaněním se z vlivu komunistického režimu, jsem se každý rok vydával s rodinou nejdříve po Evropě, poté, co děti odmítly trávit čas společně s rodiči, brzy přistoupily země severní Afriky a blízkého východu. A nakonec, společně s manželkou, jsem se začal zajímat o země ty nejvzdálenější. A tak přišla na řadu Srí Lanka, následovaly ostrovy Karibiku a pak několikrát za sebou opět Karibik a Jižní Amerika. Vždy toto moje snažení spojovala jedna skutečnost. Všechny cesty byly podniknuté na vlastní pěst. Na jedné z cest se můžete prostřednictvím filmu podílet i Vy. Rád Vám odpovím na Vaše eventuální dotazy, poradím, pokud to bude Vaše přání, a potěší mne, když každý z publika bude pak večer odcházet s pocitem, že poznal něco, o čem neměl do tohoto večera ani potuchy. Večer 8. prosince můžete věnovat cestě, kterou podrobně rozvádím a popisuji v knihách Z Moravy k mysu Horn… a ještě dále a v dalším díle Od Inků k ostrovům muškátových oříšků. Ty si lze i přímo během přednášky pořídit za sníženou cenu - eventuálně i s věnováním autora.         

V mém dovětku či resumé obou knih sděluji:    

 Nehledejte v této knize dobrodružné příběhy mne, co by objevitele. Objevíte v ní však dobrodružné příběhy těch, po jejichž stopách jsem se vypravil. Dočtete se o místech, která se nenachází v neprozkoumaném srdci Amazonie, And či Patagonie, nýbrž tam, kde dnes žijí statisíce i miliony lidí a kam denně přijíždějí tisíce turistů. A právě tam, v místech, kde přede mnou již stanulo mnoho předchůdců, tam jsem stále nacházel nová dobrodružství, jež jsou psána historií i současností. Dozvíte se neznámé o Panamském průplavu, kolumbijském Kartágu, panamském klobouku z Ecuadoru, královském městě Limě, zeleném údolí v nejsušší oblasti Země, o válce o ledek a bojovnících z kmene Mapučů, o labyrintu tisíců fjordů a ostrovů Patagonie, o vražedném mysu Horn, o pozemském ráji na Malvínách, o La Platě i o největších vodopádech světa, jakož i o neznámé zemi Paraguay a o divokém Chaku v období dešťů. Dočtete se o cestě napříč Bolívií a Peru, o kolumbijské Bogotě, o ostrůvcích ABC patřících pod Nizozemské království, o rajských ostrovech v návětrné části Karibiku a o ostrovech dávných pirátů. Příběh začíná v Litovli a končí po dvou měsících a 34 tisících kilometrech opět tamtéž.

A Vy můžete být při tom prostřednictvím společného večera na tato témata v pondělí 8. prosince v Malém sále Záložny v Litovli.

   

Účinkují

Vladislav Haberman

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny