HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA Folkové vánoce

Volný čas
HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím JIŘÍM PAVLICOU je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice.

Termíny