ELLEMENT: REVITALIZACE DOLNÍ ČÁSTI GAHUROVA PROSPEKTU

Volný čas
Od roku 2002 působí zlínská kancelář ellement v oblasti architektury a designu. Propojením těchto oborů dochází k aktivnímu dialogu, jehož výsledkem je komplexní způsob nahlížení na zadání a následné zpracování jednotlivých projektů. Revitalizace dolní části Gahurova prospektu je zatím největší realizací ve veřejném prostoru. Výstava představí jednotlivé fáze projektu od návrhu po konečné využití obyvateli Zlína.

Termíny