Maximálně snesitelná dávka

Film, Dokument
Maximálně snesitelnou dávkou se označuje množství jedovaté látky, které nezpůsobí laboratorním zvířatům předčasnou smrt, avšak způsobí dostatečně vážné dlouhodobé zdravotní problémy, které na nich bude možné zkoumat. Prostřednictvím rozhovorů se setkáme s bývalými výzkumníky, kteří experimenty na zvířatech prováděli a kteří již onu pomyslnou vlastní maximálně snesitelnou dávku přesáhli. Seznámíme se také s filozofy, kteří se nebojí otevřeně kritizovat pokusy na zvířatech, ale i se samotnými bývalými protagonisty pokusů – se zvířaty, která pokusy přežila a z laboratoří byla osvobozena.
Termíny