Kubistický lázeňský pavilon v Bohdanči a východočeské dílo Josefa Gočára v kontextu moderní evropské architektury

Volný čas

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích zve na přednášku Mgr. Pavla Panocha, Ph.D. (Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice), věnovanou dílu architekta Josefa Gočára, jedné ze stěžejních osobností novodobé české kultury. Přednáška se koná ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 17.30 hodin v sále budovy čp. 5 na Příhrádku a v sobotu 6. prosince na ni naváže komentovaná prohlídka Lázní Bohdaneč.


Přednáška se koná u příležitosti Roku lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska a navazuje na náš jarní přednáškový cyklus. Vybrané realizace Josefa Gočára, vztahující se k území Pardubického (a zčásti také Královéhradeckého) kraje, budou představeny s důrazem na témata prostupující celou Gočárovou tvorbou: kreativitu navazující na lokální stavební tradici, respektující vztah nového díla k okolní starší historické zástavbě a hledání nadčasového výrazu forem, tvarů, materiálu.

Na přednášku naváže v sobotu 6. prosince komentovaná prohlídka lázeňského areálu (viz informační leták), kterou pořádáme ve spolupráci s kolegy z Léčebných lázní Bohdaneč.

Kontakt:
  • Mgr. Zuzana Růžková, NPÚ, ÚOP v Pardubicích (pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka), e-mail: ruzkova.zuzana@npu.cz, tel. 724 663 648
  • Informace o novinkách a aktualitách týkajících se (nejen) památek a památkové péče v Pardubickém kraji můžete sledovat také na Facebooku naší organizace. Stačí kliknout na symbol To se mi líbí a všechny aktuality se budou propříště zobrazovat i na vaší zdi. Na Facebooku budou rovněž zveřejňovány fotografie z našich akcí.
http://www.pruzkumypamatek.cz/rla/
Termíny