Informační a strážní služba - váš partner v Národním parku Šumava

Volný čas
Ve spolupráci se Správou NP a CHKO Šumava vás zveme na přednášku, která představí činnost ISS a zahájí výstavu Informační a strážní služba - váš partner v Národním parku Šumava. Provedou vás pracovníci ISS NP Šumava Petr Šrail a Tomáš Jiřička. Výstava bude otevřena v prostorách knihovny do 31. 1. 2015. Velmi dobrá znalost území, kvalita poskytovaných informací, vysoká profesionalita i citlivý přístup jsou základem činnosti ISS. ISS dohlíží na dodržování legislativy platné v ochraně přírody a krajiny, prezentuje poslání Národního parku Šumava, zabezpečuje informační servis v terénu. ISS je složkou Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). ISS se podílí na předcházení vzniku mimořádných událostí a na provádění záchranných prací (úrazy návštěvníků, požáry, nehody, havárie apod.) vyčleněnými silami a prostředky ve spravovaném území.

Termíny