Beseda s Ing. Janem Zubatým na téma „Svoboda a odpovědnost“

Kurzy, vzdělání, konference

O čem mj. beseda bude (kromě dotazů příchozích a diskuse):

globalizace její klady a zápory pro svobodu jednotlivce;

základní lidská práva v demokratickém světě;

vysvětlení pojmu svoboda;

aktuální otázky, které se pojí s dnešním chápáním svobody;

má svoboda nějaké hranice, a pokud ano, kdo je vymezuje?

hrozby omezující svobodu člověka;

cesta vnitřního zrání jako cesta ke svobodě.

Účinkují

Ing. Jan Zubatý

Jan Zubatý, ročník 1975, vystudoval ekonomii na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Působí ve svém oboru v soukromé firmě zabývající se výrobou léčiv, zdravotnických prostředků a kosmetiky.

Od svého raného mládí se zabývá otázkami smyslu života, spravedlnosti a víry v Boha. Odpovědi nalézá především ve světonázorovém učení knihy Ve světle Pravdy, Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Hodnotu vidí ve znovunalezení pravého lidství, jež se váže na pochopení přírodních a vesmírných zákonitostí. Od roku 2009 stojí včele Hnutí Grálu v České republice.

Po přednášce Svoboda a zodpovědnost, ve které se zamýšlel nad vývojem svobody v naší zemi 20 let po nastolení demokratického systému, přednáší na téma Bůh - ano či ne. Tato přednáška volně navazuje na tu předchozí. Snaží se v ní přiblížit podstatu pojmu Bůh. Na toto téma nahlíží z různých úhlů a snaží se odpovědět i na otázky, které se k tomuto tématu objevují ve společnosti a v médiích.

Další dokumenty k akci

  
Termíny