Přednáška "Sebevědomí, sebeúcta, sebedůvěra"

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška Heleny Ojčíkové o tom, 

Jak obstát v dnešní době, ubránit se malomyslnosti a neztratit důvěru v lásku, spravedlnost a smysl života?

„V dnešní době není snadné obstát“ slýcháváme poměrně často a pozorujeme zachmuřené obličeje našich spoluobčanů. Obáváme se, zda jsme schopni naplnit všechny požadavky na nás kladené, necháváme se příliš ovlivňovat vnějšími událostmi, ztrácíme důvěru v sebe sama a v druhé. Je to nutné?

Vstupné: 80/60 Kč





Účinkují

Ing. Helena Ojčíková

Další dokumenty k akci

  




Termíny