Piaristé, stavitelé kláštera v Bílé Vodě – přednáškový cyklus Radost z poznání při obnově památek na Jesenicku

Volný čas

Letošní závěrečné setkání přednáškového cyklu s Evou Pulkrtovou z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 17 hodin opět ve výstavním sále jesenického archivu. Vstup je zdarma.


Přednáška volně naváže na zářijový seminář Národního památkového ústavu v Olomouci Piaristé a jejich odkaz ve stavební architektuře a zahradách – působení piaristů na střední a severní Moravě a ve východních Čechách.

Eva Pulkrtová se bude věnovat působení Řádu zbožných škol na Jesenicku. Představí piaristy jako stavitele, učitele, znalce a milovníky umění, kteří zde významně ovlivnili kulturní dění v 18. a v 19. století. Přednáška bude součástí besedy na dané téma a výstavky ze sbírek Státního okresního archivu Jeseník. Bude představena také hudební tvorba řádu v podobě katalogu se seznamem dochovaného notového materiálu z Bílé Vody.

Plakát ke stažení

Kontakty:
  • Ing. Eva Pulkrtová, památkářka, 583 215 832, 777 477 097,  pulkrtova.eva@npu.cz
  • Vlastimil Staněk, pracovník vztahů k veřejnosti, tel.: 585 204 134, 725 718 061, stanek.vlastimil@npu.cz
Termíny