Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa – výstava představující místa, jež souvisí s komunistickou minulostí

Volný čas

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádají ve dnech 21. listopadu – 4. prosince 2014 výstavu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Výstava mapuje pamětní místa související s komunistickým režimem v České republice a postihuje historické a kulturní aspekty vytváření soudobé paměti národa.


„Z více než pěti set pamětních míst v České republice z období let 1948−1989 jsme pro výstavu vybrali pouze některé příklady, které by měly reprezentovat jak všechny významné regiony ČR, tak základní typologické okruhy projevů současné kolektivní paměti ve veřejném prostoru,“ říká Mgr. Václav Houfek, historik Muzea města Ústí nad Labem a organizátor výstavy, na jejímž vzniku se podílely Ústav pro soudobé dějiny, Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Celkový přehled sledovaných pamětních míst je zveřejněn na www.pametnimista.cz. „Výstava je nejen o místech vzpomínání, ale zprostředkovaně nám ukazuje také to, na co se v současné době zapomíná nebo co se snažíme z paměti vytěsnit. Samostatné přemýšlení širší veřejnosti o nedávných dějinách je jeden z cílů projektu,“ konstatuje Mgr. Václav Houfek. Výstava je součástí projektu Národní a kulturní identity (NAKI) a je hrazena z prostředků Ministerstva kultury ČR.

Výstavu si můžete prohlédnout po domluvě na tel. č. 567 213 116 (nebo e-mailem na adresu sekretariat.telc@npu.cz) v sídle NPÚ, ÚOP v Telči (Lannerův dům, Hradecká 6) ve všedních dnech od 21. listopadu do 4. prosince vždy od 9 do 16 hodin.

Kontakt:
  • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ, ÚOP Telč, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz

(Text zprávy ve formátu PDF)

Termíny