Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom na Pražském hradě

Volný čas, Hudba, Pro děti
Na první adventní neděli 30. listopadu se po šestnácté hodině rozsvítí vánoční strom na Pražském hradě. V hudebním programu vystoupí nejmenší zpěváčci dětského pěveckého sboru Pueri Gaudentes, vánoční atmosféru podtrhne svou hrou na saxofon známý virtuózní dechový hráč Felix Slováček. Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom na Pražském hradě!

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
 a zahájení sbírky proběhne od 16 hodin na náměstí U sv. Jiří na Pražském hradě. Symbolicky tak bude zahájen sedmnáctý ročník charitativní vánoční sbírky ve prospěch SOS dětských vesniček, jejíž výtěžek bude věnován na provoz zařízení péče o ohrožené děti.

Záštitu nad sbírkou i letos převzala manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová a symbolicky tak navázala na tradici vánočních sbírek ve prospěch SOS dětských vesniček, kterou založila už v roce 1968 paní Irena Svobodová, manželka prezidenta Ludvíka Svobody, a po revoluci obnovila paní Olga Havlová.

Podobně jako v předešlých letech, i v letošním roce bude samotné rozsvícení doprovázeno hudebním programem, v němž vystoupí nejmenší zpěváčci dětského pěveckého sboru Pueri Gaudentes Ťutínci a Hudba Hradní stráže. Vánoční atmosféru podtrhne svou hrou na saxofon muzikant Felix Slováček.
Účinkují

nejmenší zpěváčci dětského pěveckého sboru Pueri Gaudentes Ťutínci

Hudba Hradní stráže

muzikant Felix Slováček

Termíny