MINULOST A SOUČASNOST AFRICKÉHO SAFARI JOSEFA VÁGNERA

Volný čas

Přednáška Lenky Vágnerové a Jany Myslivečkové
ze ZOO Dvůr Králové.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny