Příběh Marie – Francie, 2014, 95 min. - Filmový klub

Film

Životopisný film o zázraku, který se opravdu stal, je tím nejvhodnějším tématem pro předvánoční čas. Je konec 19. století. Do kláštera pro neslyšící dívky přináší rodiče svou dceru Marii, která je od narození, hluchá, slepá a němá. Marie se chová jako divoké zvířátko, které není schopné samostatné existence. Mladá jeptiška je však přesvědčena, že Marie není duševně narušená, ale je jen vězněm ve svém těle. S neuvěřitelnou trpělivostí učí Marii pomocí hmatu vnímat svět. Film s nečekanou intenzitou přibližuje divákovi „ostrovní „ svět a život dívky Marie, svět věčného ticha a tmy. Marie neprozře ani nepromluví. Zázrakem je míněna schopnost naučit se vnímat svět a komunikovat i s tímto komplikovaným postižením. Citlivý, lidský a neokázalý snímek zachycuje osudy skutečné Marie Heurtinové, která byla sama o sobě zázrakem. CENY: Vítězný film na festivalu v Locarnu 2014.

Účinkují

Hrají: Isabelle Carré, Brigitte Catillon, Laure Duthilleul, Ariana Rivoire, Patricia Legrand, Sonia Laroze.

Režie: Jean-Pierre Améris.

Termíny