MUSICA BOHEMICA A ŽÁCI ZUŠ E. RANDOVÉ

Hudba

Široký repertoár souboru Musica Bohemica zahrnuje skladby od vrcholného baroka až k hudbě současné. Na koncertu vystoupí také žáci ZUŠ Evy Randové. Vstupné 190 Kč

Termíny