Velký vánoční ples

Hudba

Velký sál MDK Sokolov

Pořádá Taneční škola Jana Ondera.

Účinkují

Big band MDK Sokolov

Termíny