Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Sokolov

Výstava

vstupní foyer MDK Sokolov

Keramika a plošná tvorba žáků z výtvarných tříd Pavly Křížkové a Anny Krejčí.

Účinkují

ZUŠ Sokolov

Termíny