ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška Mgr. Petra Čecha (Archeologický ústav AV ČR, Praha) na téma záchranných archeologických výzkumů v předpolí Lomu Bílina (mladší doba kamenná až 20. století). Vstup volný

Termíny