Výstava českého designu "Stolečku, prostři se"

Volný čas
Výstava, doprovdný program s projekcemi a tvůrčími dílnami

Termíny