Náměstí a ulice měst moravskoslezského pomezí z pohledu archeologie – přednáška

Volný čas

Přednáška Mgr. Michala Zezuly a Mgr. Františka Koláře s názvem Náměstí a ulice měst moravskoslezského pomezí z pohledu archeologie se koná v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě v úterý 18. listopadu 2014 od 16.30 hodin.


Přednáška bude věnována archeologickým výzkumů ulic a veřejných prostranství, které přinášejí mnohdy překvapivé informace o infrastruktuře středověkého a novověkého města. Zpravidla jde o několik úrovní zpevnění povrchu od jednoduchých kamenných posypů po stabilní dlažby, v některých městech se dochovaly také vozovky dřevěných cest. Specifický příklad představuje Opava, která již v 1. polovině 13. století disponovala sítí dřevěných odvodňovacích a kanalizačních stok. Rozsáhlý je také nálezový fond z těchto výzkumů, který zahrnuje doklady komunikačního provozu (výstroj koně a jezdce, podkovy, části obuvi), obchodu (mince, závaží) a řadu dalších předmětů ilustrujících širokou škálu středověké a raně novověké hmotné kultury. Tu lze představit zejména na nálezovém souboru z ostravského Masarykova náměstí, zkoumaného v souvislosti s jeho rekonstrukcí v roce 2006.

Knihovna GVUO, Poděbradova 1291/12, Ostrava. Vstup zdarma.

Přednáškový cyklus ostravského pracoviště NPÚ v Galerii výtvarného umění v Ostravě

Termíny