Je lehké být mladý?

Film, Dokument
Lotyšský dokumentarista vytvořil originální umělecko-publicistický obraz soudobé sovětské mládeže, zahrnující širokou škálu osudů a názorů mezi dvěma krajními možnostmi existence mladých - vandalismem a narkomanii na jedné straně a občansky vyspělým postojem s vyvinutým smyslem pro životní a lidské hodnoty na straně druhé. Anketové vyjádření 15-20letých nekomentuje, celkový obraz vytváří pomocí mozaikovitě střihové skladby. Asociativní řazení epizod směřuje od zobrazení vandalů a pankáčů až k veteránům z Afghanistánu, kteří svoji hodnotovou orientaci vyjadřují velmi uvážlivě - problémy ostatních se jim po prožitých strastích zdají malicherné, honba za blahobytem je pro ně ponižující, těžko se smiřují s tím, že lidé nerozumějí tomu, co oni prožili. Sledujeme zlomené tváře mladíků, souzených za zdemolování železničnícho vagonu pro rockovém koncertě, i výpovědi těch, kteří po nepřijetí na další studium změnili životní úlohy a zkoušejí sami sebe - jeden v pitevně, jiný jako pomocný zdravotník... Odkrývajíc zamlčovanou problematiku vzbudil film obrovskou pozornost v SSSR i v cizině, stal se podnětem k mnohým diskuzím a odrazovým můstkem pro další díla hrané tvorby tvz. přestavbového období.
Termíny