Koncert k roku české hudby

Volný čas
Antonín Vranický - Missa solemnis in es (pro sóla, sbor a orchestr).Smíšený pěvecký sbor a orchestr Salve chrámu P.marie Sněžné Olomouc a smíšený pěvecký sbor Cantus Morkovice.

Termíny