Koncert k poctě Krista Krále

Volný čas
Město Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na KONCERT K POCTĚ KRISTA KRÁLE, který se uskuteční v neděli 23. listopadu 2014 ve 14.00 hodin v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. V programu zazní skladby dánských, amerických a českých autorů 19. - 20. století a varhanní improvizace. Účinkují účastníci 24. kurzu pro sbormistry, pořádaného Ladislavem Moravetzem, celocírkevním kantorem Českobratrské církve evangelické. Řídí Hans Christian Hein, rektor Církevní hudební školy v Logumkloster v Dánsku a prezident Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Na varhany zahraje Zdeňka Hřibová, Ester Moravetzová a Hans Christian Hein. Vstup na koncert je volný.

Termíny