Sebe - důvěra

Volný čas
Čím více sama sebe poznávám a rozumím souvislostem se sebe přijetím a sebe poznáním, o to jednodušší přichází sebedůvěra. Není to nic naučeného. Sebedůvěra se nedá vyrobit. Sebedůvěra buď je nebo ne. Moje vnitřní vedení se mnou nehraje žádnou hru - jestli tomu rozumím a co říkám. Když to cítím, vím že to je to. Pak nemusím nic říkat, ani se nikomu ospravedlňovat. Prostě to je. Když to necítím, tak se to učím přijímat. Tento moment sebe přijetí je velmi důležitý. Vím, že v tento okamžik mám příležitost předat zablokovanou energii, která je ve mě, aby mohla být proměněna. Není to má práce, přesto jsou situace, kdy je to pro mě těžké. Dnes už vím, že když se mi to podaří, je to dobře, a když se mi to nepodaří, tak je to také dobře. Stále mám k dispozici své vnitřní vedení, a já se mu učím důvěřovat. Mé vnitřní vedení mě nikdy nesoudí ani nehodnotí a jsem ráda, že to vím. To je pro mě důvěra. Více informací na www.centrum-usmev.webnode.cz

Termíny