Sebe - poznání

Volný čas
Téma sebepoznání velmi úzce souvisí se sebe přijetím. Když se učím přijímat, mohu zároveň sama sebe stále více chápat a být k sobě laskavější, shovívavější. Sebepoznání není o akci, je to mentální činnost a přichází se sebepoznáním. Kdykoliv cítím, že se přijímám bez odsudků, vím, že to je ono. Stalo se to pro mne každodenní činností. Život mi přináší velkou úlevu v situacích, které jsem dříve daleko hůře snášela nebo jim vůbec nerozuměla. Pokud trénuji nezaujatého pozorovatele, mám daleko více času uvědomit si, že pokud to dělám, mohu si zvolit to, co chci. Kam směřovat a hlavně jak se chci cítit. Mám k tomu, jako všichni, mocné vesmírné nástroje, především zákon přitažlivosti. Ten mimochodem funguje pro každého, ať o něm vím nebo ne. Pokud ale nemám informace, jak mohu svůj život vědomě řídit, jsem nevědomá. Základní zákon přitažlivosti přitahuje co je si podobné. Tato znalost a uvědomění mi napomáhá k tomu, abych si uvědomila, že mám volbu. Někdy je to těžké, ale spousta situací se tím může změnit, abych se cítila dobře. A pro mě cítit se dobře znamená být napojená na své vnitřní vedení. Tak to prostě je. Více informací na www.centrum-usmev.webnode.cz

Termíny