Moderní člověk a náboženství

Volný čas
MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU v Brně a Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně si vás dovolují pozvat na XIII. ročník vědeckého masarykovského semináře. Účastnické pokyny a přihlášku najdete pod Programem semináře. Uzávěrka přihlášek je 12. listopadu 2014.

Termíny