MeTube: August zpívá Habaneru

Film, Krátký film
Pocta tisícům odvážných uživatelů YouTube, těm více i méně talentovaným propagátorům sebe sama na internetu. Bizetova Habanera z opery Carmen v interpretaci, která jí bezpečně zajistila slávu na sociálních sítích.
Termíny