Listů pády

Film
Zveme děti i rodiče na sobotní pohádkové odpoledne v kinosále Scala. Čekají na vás nejen pohádky, ale i tvořivé činnosti. Proč se o podzimu říká, že je malíř? Jaké barvy každoročně namíchá na své paletě? Přijďte si s námi zahrát nejen na podzimní malíře. Prohlédneme si také jaké rozličné tvary mají listy, které se v tento roční čas snášejí z korun stromů na asfalt ulic, na trávníky parků a do mechu lesů. Pohádky v programu: 1. Z deníku opičáka Maka 2. Velryby Decimálka 3. Kosí bratři 4. Sněžný muž Hugo 5. O Sazínkovi 6. O hajném Robátkovi 7. Jája a Pája
Termíny